Obecnie produkcja energii elektrycznej z promieni słonecznych to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotychczas największe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi można było zaobserwować wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jednak w roku 2020 wzrósł popyt na produkcję własnej energii wśród właścicieli firm, obiektów komercyjnych, czy instytucji administracyjnych.

Plusy montażu instalacji fotowoltaicznej:

Oszczędność

Instalacja fotowoltaiczna produkuje darmową energię ze słońca. Rozwiązanie to zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników również w Polsce. Podstawowym warunkiem jest dobór instalacji pod zapotrzebowanie energetyczne. Dobrze dobrana instalacja to nawet 60% taniej za 1 MWh, dlatego to, jak dużo przedsiębiorstwo zaoszczędzi, zależy od wielkości instalacji. Przedsiębiorstwa mogą generowany przez panele fotowoltaiczne prąd zużyć na dwa sposoby:
1.  na własne potrzeby,
2.  wyprodukowane nadwyżki prądu mogą sprzedać do sieci energetycznej. (Należy pamiętać, że warunki odsprzedaży określone są prawnie.

Najczęściej firmy łączą oba rozwiązania, czyli oszczędzając i zarabiając.

Niezależność energetyczna

Posiadając instalację w swoim domu czy firmie mamy pewność niezależności od rosnących cen energii. Inwestycja w fotowoltaikę to zatem ważna decyzja, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię niezależności. Obserwując światowy rynek fotowoltaiki, można zauważyć że w niedługim czasie, podobnie jak w krajach zachodnich, będziemy mieć możliwość magazynowania wyprodukowanej energii. Często przedsiębiorstwa, spotykają się z sytuacją, w której zakłady energetyczne podczas przeciążenia sieci, nakładają ograniczenia w zakresie poboru energii. Taki przedsiębiorca, który ma działającą instalację fotowoltaiczną, nie musi się tym przejmować, ponieważ sam produkuje energię, którą zużywa.

Przyjazna energia ze słońca

Prąd z paneli fotowoltaicznych to odnawialne źródło energii, oznacza to, że nie pochodzi z paliw kopalnianych i nie przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Jak wiemy, prąd ze słońca jest energią czystą, a podczas jego produkcji nie dochodzi do emisji CO2. Świadome firmy, które dbają o swój dobry wizerunek inwestują w odnawialne źródła energii. Obecnie nie tylko korporacje, ale także średnie i małe przedsiębiorstwa decydują się na inwestycje w fotowoltaikę w trosce o środowisko.

Szczegóły i koszty fotowoltaiki dla firm

Instalacje fotowoltaiczne są coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorstwa, którym zależy na redukcji kosztów prowadzonej działalności. Systemy solarne są powszechne w Stanach Zjednoczonych, gdzie wytwarzają energię elektryczną taniej, niż standardowe elektrownie. W Polsce rynek fotowoltaiki dopiero kwitnie. W 2016 roku wprowadzono szereg ułatwień, dzięki którym inwestycja w fotowoltaikę dla firm staje się coraz bardziej opłacalna.

W związku z tym, że sprzedawcy energii elektrycznej stale podwyższają ceny, podwyżki te dotykają nie tylko gospodarstwa jednorodzinne, ale głównej mierze przedsiębiorców. Tutaj rynek cen energii nie jest regulowany przez URE. W konsekwencji przedsiębiorcy podwyższają ceny za oferowane produkty czy usługi. Jak zatem wygląda zyskowność inwestycji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwach?

Tego typu rozwiązania są dziś wykorzystywane przez wiele dużych firm, między innymi takich jak Apple, Intel czy Starbucks, które pokrywają swoje zapotrzebowanie na energię w całości lub częściowo przy pomocy instalacji fotowoltaicznej.

Jak działa fotowoltaika dla domu?

Na komfort życia w gospodarstwie domowym duży wpływ mają urządzenia działające dzięki energii elektrycznej, którą można pobierać z sieci energetycznej lub produkować na własne potrzeby, dzięki niewielkiej, przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

Dobrze dobrana instalacja to taka, która pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną i pozwoli zapomnieć o podwyżkach rachunków. Dzięki tym rozwiązaniom technicznym, system fotowoltaiczny może produkować energię elektryczną również zimą, czy w pochmurne dni. To w połączeniu z
panującym sposobem rozliczeń, pozwala właścicielom gospodarstwa zredukować wysokość rachunków za prąd do absolutnego minimum, np. jedynie opłat stałych.

Po montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu lub gruncie przedsiębiorstwa, zakład energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy podłączając w ten sposób instalację do sieci. Ustawa o OZE
nakazuje zakładowi energetycznemu odkupienie od przedsiębiorcy nadwyżek, które są przez niego wyprodukowane.

Przedsiębiorca prosumentem, czyli ustawa o OZE

Dzięki nowemu brzmieniu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) pakietem prosumenckim zostali objęci mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii (w mikroinstalacji do mocy 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Od tego roku firmy mogą korzystać z systemu opustów, który do niedawna do był dostępny głównie dla gospodarstw domowych. Taki bilans daje przedsiębiorcom możliwość ,,magazynowania” nadwyżek wyprodukowanej energii w sieci, a następnie jej odbioru w okresach niższej produkcji. Wytwarzanie energii na własne potrzeby, to mniejsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jeszcze szybszy zwrot inwestycji.

Te same zasady obowiązują również spółdzielnie energetyczne, które mogą być tworzone na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich spółdzielni energetycznych.

W jaki sposób działa instalacja fotowoltaiczna?

Działanie systemu solarnego bazującego na ogniwach fotowoltaicznych jest stosunkowo proste.

● Ogniwa znajdujące się w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej ulegają ,,efektowi fotowoltaicznemu’’, na którego skutek powstaje prąd stały.
● Za pomocą specjalnego falownika zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.
● Aby proces przebiegał poprawnie, należy zamontować odpowiednią instalację, usytuowaną najczęściej na dachu lub gruncie.
● Pozyskana energia „zastępuje” prąd sieciowy, a nadwyżka prądu, która nie zostanie wykorzystana, trafia do sieci elektroenergetycznej i mogą z niej skorzystać np. sąsiednie budynki.

Fotowoltaika, a profil energetyczny firmy

Decydując się na fotowoltaikę dla firm, po pierwsze należy dokładnie poznać profil energetyczny przedsiębiorstwa, czyli schemat korzystania z energii elektrycznej.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ jest on nieco inny od schematu energetycznego gospodarstwa domowego. Firmy zwykle pracują od godzin porannych do popołudniowych, więc zapotrzebowanie na prąd występuje głównie w czasie jego produkcji przez elektrownie słoneczną. W Polsce mamy ten komfort, że słońce świeci tak samo mocno, jak na południu Europy, co powoduje, że ilość wytwarzanej energii jest mniejsza. Fotowoltaika dla firm wydaje się opłacalną inwestycją, ponieważ dzięki niej można uzyskać wsparcie dla instalacji elektrycznej i tym samym zmniejszyć koszty za prąd.

Koszt budowy instalacji fotowoltaicznej

Montaż i podłączenie paneli fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie wiąże się z niższym nakładem środków, niż w przypadku instalacji w domu. Wpływa na to między innymi wielkość instalacji, ponieważ im większa moc całego systemu, tym koszt zainstalowania 1KW jest mniejszy. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna wynosić przynajmniej 10 kW z uwagi na fakt, że firmy cechują się dość dużym zapotrzebowaniem na energię. Zatem inwestycję w fotowoltaikę dla firm należy traktować jako środek trwały i amortyzować pomniejszając kwotę odprowadzanego podatku. Niższe koszty inwestycji w fotowoltaikę, to szybszy okres zwrotu z przedsięwzięcia.

W ostatnim czasie, można zaobserwować utrzymujące się na rynku tendencje wzrostowe cen energii i zapowiedzi, że nie są to ostatnie podwyżki. Fotowoltaika jest zatem rozwiązaniem, które przyniesie wiele wymiernych korzyści, ponieważ posiadanie własnego źródła energii pozwoli znacznie zmniejszyć rachunki za prąd. Instalacja fotowoltaiczna wymaga nakładów inwestycyjnych, które w zestawieniu z kosztami eksploatacyjnymi, korzyściami i potencjalnymi przychodami, pozwalają oszacować jej opłacalność. Decydując się na montaż, należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na energię elektryczną swojego przedsiębiorstwa i jej zużycie prognozowane na kolejne lata.

Podstawowym parametrem do określenia rentowności inwestycji jest całkowity koszt wybudowania instalacji. Po zakończeniu budowy paneli, właściciel ponosi dodatkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem jej pracy.

Aby określić czy planowana elektrownia jest opłacalna, konieczne jest oszacowanie potencjalnych przychodów pochodzących z instalacji, tj. uniknięte koszta zakupu energii z sieci, czy przychód z tytułu odsprzedaży nadwyżek do sieci. Ogromne znaczenie ma dobór optymalnego rozwiązania technicznego, które wpłynie na zwiększenie produktywności instalacji i skróci okres zwrotu dla powodzenia i opłacalności planowanej inwestycji.

Czy firma może starać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy nie zawsze dysponują wolnymi środkami finansowymi na innowacje rozwijające ich biznes. Jeśli decydują się na inwestycje to najchętniej takie, które mogą zostać wliczone w koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fotowoltaika firmy jest inwestycją, która może zostać opłacona z dofinansowań promujących odnawialne źródła energii, w szczególności z Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde z województw wdraża własny program dotyczący energetyki ekologicznej. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiele samorządów wychodzi z inicjatywą dofinansowania dla podmiotów, które chcą zainwestować w instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii, kierując się dbałością o środowisko naturalne a szczególnie zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji.

Inną metodą finansowania jest również leasing. W zamian za odprowadzanie miesięcznej raty, leasingobiorca wykorzystuje instalację fotowoltaiczną na potrzeby energetyczne swojej firmy, jednocześnie mogąc wliczyć ten wydatek w koszty uzyskania przychodu.

Kolejnym sposobem jest także finansowanie kredytem bankowym z okresem spłaty dostosowanym do możliwości finansowych przedsiębiorcy. W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat kredytu.

W przypadku leasingu i kredytu śmiało można powiedzieć, że zobowiązania „same się spłacają”, bo miesięczna oszczędność na zakupie energii elektrycznej od sprzedawcy, z tytułu produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki częściowo pokrywa koszt raty.

Perspektywa dofinansowania fotowoltaiki firmy nie jest tak odległa, jak było to w poprzednich latach, a dodatkowo firmy, podobnie jak osoby prywatne, mogą podłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci dystrybucyjnej. Ta część energii, której przedsiębiorstwo nie wykorzysta na potrzeby własne, może odsprzedać do Zakładu Energetycznego po cenie hurtowej, obowiązującej w danym kwartale. Regulacje te sprawiają, że fotowoltaika dla firm staje się ogólnodostępnym i powszechnym źródłem produkcji energii.